Tuyển hội viên

Tuyển hội viên

Thông báo đăng ký gia nhập Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam

11/08/2023

  Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 78/TB-VBCP ngày 19 tháng 04 năm 2021 về việc kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trong đó Phó Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, ngành, phối hợp với Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam về tăng cường các giải pháp về nhà vệ sinh công cộng trên toàn quốc, do đó trong thời gian tới Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam sẽ tuyển Hội viên để xây dựng một mạng lưới các chi hội khắp 63 tỉnh/thành phố trong cả nước nhằm thực hiện các dự án xây dựng các nhà vệ sinh công cộng đa chức năng (nhà vệ sinh kết hợp cửa hàng kinh doanh tiện ích, buôn bán ấn phẩm, đồ lưu niệm kết hợp với quảng cáo sản phẩm, tuyên truyền chính sách pháp luật,…) trên tất cả các tuyến phố, công viên, bãi biển trên toàn quốc. Để thực hiện hiệu quả các dự án này, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về đất đai theo hướng ưu đãi, miễn tiền thuê và sử dụng đất đối với Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam và các công ty thành viên khi đầu tư xã hội hóa các nhà vệ sinh công cộng đa chức năng. Đồng thời, khi thực hiện xây dựng dự án liên quan đến Nhà vệ sinh công cộng đa chức năng, các nhà đầu tư sẽ được ưu đãi tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và ưu tiên tiếp cận các nguồn vốn từ Quỹ bảo vệ môi trường, các tổ chức tín dụng, ngân hàng với lãi suất ưu đãi, được phép mở rộng biên độ vay và kéo dài thời gian vay vốn. Ngoài ra, trong thời gian tới, được chủ trương chấp thuận của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam sẽ phát hành một chuyên trang Báo điện tử “Tạp chí Nhà vệ sinh Việt Nam” để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động của Hiệp hội và các công ty thành viên liên quan đến việc xây dựng các dự án nhà vệ sinh công cộng và thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quảng bá sản phẩm. Do đó, Hiệp hội đang cần phát triển một mạng lưới hội viên, cộng tác viên và biên tập viên có chuyên môn để quản trị việc phát hành và ấn loát ấn phẩm “Tạp chí Nhà vệ sinh Việt Nam” định kỳ hàng tháng. Với định hướng phát triển cho tương lai, Hiệp hội sẽ thành lập một số Trung tâm, Viện nghiên cứu trực thuộc để làm nơi nghiên cứu, đào tạo các kỹ thuật viên, các chuyên gia trong lĩnh vực môi trường, xử lý chất thải. Nhiệm vụ của các Trung tâm, Viện nghiên cứu là thực hiện các đề tài, dự án liên quan đến cuộc cách mạng nhà vệ sinh công cộng trên toàn quốc; ứng dụng các thành tựu khoa học – kỹ thuật, các kết quả nghiên cứu từ các đề tai, dự án vào đời sống phục vụ cộng đồng liên quan đến vệ sinh môi trường nơi công cộng, vệ sinh công nghiệp và phát triển kinh tế tuần hoàn, gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế bền vững. Khi trở thành Hội viên chính thức của Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam, các tổ chức/cá nhân sẽ được cấp Giấy chứng nhận, Thẻ Hội viên, Giấy đi đường để đi lại thực hiện các nhiệm vụ của Hiệp hội trên phạm vi toàn quốc.

Zalo
Hotline