Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam mong muốn tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng nhà vệ sinh công cộng

Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam mong muốn tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng nhà vệ sinh công cộng

Ngày đăng: 19/12/2022 12:00 AM

   

  Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam mong muốn tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng nhà vệ sinh công cộng
  Thiếu nhà vệ sinh công cộng là vấn đề bức xúc hiện nay tại các đô thị lớn.

  Cụ thể, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND các huyện, thị xã, thành phố và sở ngành liên quan xem xét đề nghị của Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam tại văn bản nêu trên, rà soát việc thuê đất và các thủ tục đất đai liên quan để thực hiện dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 954/UBND-VP ngày 11/02/2020, tham mưu UBND tỉnh theo đúng quy định pháp luật. Thời hạn hoàn thành trước ngày 25/12/2022.

  Được biết, việc thiếu nhà vệ sinh công cộng là vấn đề bức xúc hiện nay tại các đô thị lớn, đặc biệt là các đô thị có ngành Du lịch phát triển như Bà Rịa – Vũng Tàu. Chính vì vậy, việc lập đề án xây dựng nhà vệ sinh công cộng bằng nguồn vốn xã hội hóa là vấn đề tất yếu, khi mà ngân sách Nhà nước không thể “kham nổi”. Do đó, ngày 17/11/2022, Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam có Văn bản số 359/HHNVS-VP về tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng nhà vệ sinh công cộng bằng nguồn vốn xã hội hóa.

  Nguồn: Báo xây dựng

  Zalo
  Hotline